Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej
jesteś w:
01.07.2020
Serdecznie dziękujemy Państwu Małgorzacie i Waldemarowi Rosół właścicielom firmy Ogrodnictwo M.W. Rosół w Żarach-Kunicach za podarowanie kwiatów, które ubarwiły wiosennie teren naszego Hospicjum. Wraz ze słowami uznania przekazujemy życzenia dalszego rozwoju oraz wielu sukcesów i osiągnięć.
 
26.06.2020
W  dniu 26.06.2020 r. w sali widowiskowej ŻDK LUNA odbyło się zebranie  sprawozdawczo - wyborcze Koła Żarskiego Towarzystwa pomocy im. św. Brata Alberta podczas, którego przedstawione zostały  sprawozdania merytoryczne z działalności Koła w latach 2016 -2019 oraz finansowe za rok 2019 sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Koła. Przedstawiono Preliminarz budżetowy Hospicjum oraz Domu Samotnej Matki  na 2020 r. Podczas Zebrania Członkowie udzielili absolutorium Zarządowi oraz wybrali nowego Prezesa oraz  nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną na kolejne cztery lata. Dziękujemy członkom za przybycie a Zarządowi i Komisji Rewizyjnej życzymy owocnych Posiedzeń.
17.06.2020
 W dniu 16 czerwca 2020 r. reprezentacja zarządu oraz członkowie Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy Brata Alberta złożyli kwiaty na grobie ks. kan. Zygmunta Czepirskiego, współzałożyciela i wieloletniego Prezesa Koła Żarskiego TPBA, inicjatora i budowniczego Hospicjum św. Brata Alberta, upamiętniając Jego piątą rocznicę śmierci.