07.08.2015

POKOJE CHORYCH

STREFA OPIEKI HOSPICYJNEJ

ŁAZIENKI

STREFA DZIENNEGO POBYTU

BUDYNEK I OTOCZENIE