28.04.2016

Pytanie pani Bogusławy Janickiej - Klisz z dnia 26.04.2016 r. (godz. 18:00)

Zwracam się z prośbą o informacje i komentarz w sprawie ewentualnej możliwości nadania żarskiemu hospicjum im. ks. Zygmunta Czepirskiego. Czy radni lub samorządowcy rozmawiali w tej sprawie z przedstawicielami Towarzystwa? Czy były prowadzone formalne rozmowy, konsultacje lub spotkania? Czy takowe są planowane? Czy istnieje możliwość uhonorowania w ten sposób ks. Czepirskiego? Jeśli nie, to dlaczego, jeśli tak, to kiedy i po spełnieniu jakich przesłanek i formalności?

W skład żarskiego koła i jego władz wchodzą wieloletni współpracownicy śp. ks. Czepirskiego, którzy mają świadomość, jak ogromny wkład w to dzieło ma ks. Czepirski. Praca i poświęcenie ks. Czepirskiego jest znana lokalnemu społeczeństwu, które przez wiele lat poprzez darowizny również się angażowało w tę sprawę. Ks. Czepirski cieszy się tutaj powszechnym szacunkiem. 

Będę zobowiązana za informacje i komentarz  do środy, do godz. 14, za co z góry serdecznie dziękuję.

pozdrawiam
Bogusława Janicka-Klisz
REGIONALNA
tel. 510-057-243
www.regionalna.pl

Odpowiedź Koła Żarskiego z dnia 28.04.2016 r.

Witam,
W związku z pani pytaniem informujemy, że obecnie trwają intensywne prace nad upamiętnieniem dorobku i dokonań zmarłego ks. kan. Zygmunta Czepirskiego - Prezesa naszego Koła i inicjatora budowy Hospicjum, jednak o szczegółach, z uwagi na niezakończenie tych prac, obecnie nie będziemy informować.
Jednocześnie informujemy, iż żarskie Hospicjum zgodnie z wolą zmarłego ks. Zygmunta, nosi imię św. Brata Alberta.
z poważaniem
Dyrektor Hospicjum Stefan Łyskawa