13.04.2016

Pytania pani Bogusławy Janickiej - Klisz z Tygodnika "Regionalna" z 11.04.2016 r.

Dzień dobry!
Zwracam sie z prośbą o informacje dot. zatrudnienia i wynagrodzenia Pana Stefana Łyskawy na stanowisku dyrektora w hospicjum. Od kiedy została zawarta umowa, jaki jest to rodzaj umowy, na jaki czas została zawarta?
Kiedy została podjęta decyzja? Ilu członków koła było obecnych na zebraniu 8.04 (ilu koło liczy?), ilu głosowało za zatrudnieniem i wynagrodzeniem?
Proszę też o komentarz o finansowania tego wydatku- z jakiego budżetu będzie zaspokajany, czy są na to dodatkowe środki i skąd. Czy ten wydatek będzie miał wpływ na inne wydatki?
Będe zobowiązana za informację do jutra, do godz. 12.
pozdrawiam
Bogusława Janicka - Klisz
REGIONALNA
tel.510 -057-243
www.regionalna.pl
 
Dzień dobry!
Przepraszam za pomyłkę w dacie chodziło o 1.04.
 
 

Odpowiedź Koła Żarskiego przesłana dnia 13.04 2016 r.

Pani Bogusława Janicka-Klisz 
Tygodnik „Regionalna”

W związku z Pani e-mailem z dnia 11.04.2016 r., przesyłam niniejszym moje oświadczenie.

Oświadczenie

W dniu 01.04.2016 r. prawomocnie zwołane Zebranie Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta podjęło jednogłośnie uchwałę o zatrudnieniu mnie - Stefana Łyskawy, na podstawie umowy cywilnoprawnej na stanowisku Dyrektora Hospicjum, od dnia 01.04.2016 r., przyznając wynagrodzenie w kwocie 5000 zł. brutto miesięcznie.

Od lipca 2015 r. do 31.03.2016 r. wykonywałem obowiązki kierowania Hospicjum społecznie jako Prezes Koła Żarskiego. Zatrudnienie Dyrektora Hospicjum było planowane od początku istnienia Hospicjum, lecz rekomendowana na to stanowiska osoba zażądała kwotę 9500 zł. wynagrodzenia miesięcznie, na co nie było stać Towarzystwa. W związku z tym zmuszony byłem przejąć obowiązki Dyrektora Hospicjum bez prawa do wynagrodzenia.. W roku bieżącym budżet Hospicjum wynosi około 1 mln zł. i dysponowanie taką kwotą wymaga zatrudnienia osoby ponoszącej odpowiedzialność z tytułu podejmowanych decyzji w tym również profesjonalnego nadzorowania funkcjonowania przedsiębiorstwa medycznego jakim jest Hospicjum.  Wykonywanie pozostałych zadań w Hospicjum również wymagało zatrudnienia personelu odpowiedzialnego za konkretne czynności, stąd zatrudnienie lekarza, pielęgniarek, opiekunek, osób sprzątających i personelu administracyjnego.

Pragnę zaznaczyć, że Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oprócz Hospicjum prowadzi również Dom Samotnej Matki w Żarach i Stołówkę Charytatywną a ponadto organizuje wiele imprez społecznych mających na celu realizację zadań statutowych Towarzystwa.

Wszystkie te działania są kierowane i nadzorowane przez Zarząd oraz Prezesa Koła.

Jako Prezes Koła Żarskiego wszystkie te obowiązki wykonuję społecznie i nie pobieram z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Dyrektora finansowane jest z budżetu Hospicjum z wyłączeniem otrzymywanych dotacji z samorządów.

                                                                                              z poważaniem

Stefan Łyskawa

Prezes Koła Żarskiego

 

P.S. Nie wyrażam zgody na dokonywanie jakichkolwiek skrótów oraz zmian w treści mojego oświadczenia.