Media informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
23.03.2016

Pytania pana Szymona Zimniewicza 21.03.2016 r.

Dzień Dobry
Przesyłam pytania na maila, zgodnie z naszą dzisiejszą rozmową, Panie
prezesie.
1. Zarząd powiatu żarskiego w poprzednim tygodniu podjął uchwałę o przekazaniu hospicjum Św. Brata Alberta 50 tys zł. Starosta żarski z podpisaniem stosownej umowy czeka na Pana. Kiedy zostanie podpisana umowa ze Starostwem? Ustalony jest już termin?
2. Ile pieniędzy otrzymało w tym roku hospicjum od samorządów innych samorządów? I jakie to samorządy

3. Jaka jest wysokość kontraktu podpisanego z NFZ na ten rok? Ile łóżek jest finansowanych z kontraktu? Ilu obecnie pacjentów przebywa w hospicjum?
4. Pobiera Pan pensję za funkcję prezesa w hospicjum Św. Brata Alberta? Jeżeli tak, to jaka jest jej wysokość?
5. Planuje Pan pobierać pensję za funkcję dyrektora hospicjum? Od kiedy? W jakiej wysokości?
6. Ile pielęgniarek jest zatrudnionych w hospicjum? Na jakich umowach są zatrudnione? Ile wynosi ich wynagrodzenie?
7. Ilu lekarzy jest zatrudnionych w hospicjum? Na jakich umowach są zatrudnieni? Ile wynosi ich wynagrodzenie?
8. Ile hospicjum posiada własnych środków pieniężnych, nie pochodzących z kontraktu z NFZ?

Szymon Zimniewicz
Gazeta regionalna
510-230-951

Odpowiedź Koła Żarskiego 22.03.2016 r.

Witam,

W odpowiedzi na pańskie zapytanie mailowe z 21.03 2016 wyjaśniam co następuję:

ad. 1 Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po jej przygotowaniu przez Starostwo. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy informacji o terminie podpisania umowy.

Ad. 2 W bieżącym roku otrzymaliśmy następujące środki finansowe od niżej wymienionych samorządów:

-Miasto Żary 60 tys. zł.

-Miasto Żagań 25, 259 zł.

Ad. 3 Wysokość kontraktu podpisanego z NFZ na rok 2016 wynosi 795, 504 zł. Kontrakt dotyczy 10 łóżek, w chwili obecnej w Hospicjum przebywa 14 pacjentów.

Ad. 4 W Hospicjum nie istnieje funkcja Prezesa Zarządu, a tym samym pytanie o wysokość pensji Prezesa jest bezprzedmiotowa.

Ad. 5 Ustalenie wynagrodzenia dla Dyrektora Hospicjum nie leży w zakresie moich kompetencji, a tym bardziej planów. W chwili obecnej nie pobieram wynagrodzenia z tego tytułu.

Ad. 6 W Hospicjum zatrudnionych jest 16 pielęgniarek, które są zatrudnione na umowę zlecenia i umowę o pracę. Wysokość wynagrodzenia podlega ochronie z ustawy o ochronie danych osobowych.

Ad. 7 W Hospicjum zatrudniony jest 1 lekarz na podstawie umowy cywilno-prawnej. Wynagrodzenie stanowi tajemnicę handlową.

Ad. 8  Ilość posiadanych własnych środków pieniężnych jest wielkością zmienną, która uzależniona jest od ilości wpływów i ponoszonych wydatków.

 Z poważaniem

Prezes Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

                                                         Stefan Łyskawa

Pytanie pana Szymona Zimniewicza

Dzień Dobry
Przepraszam za mój błąd w pytaniu 4. Chodziło mi i wysokość pensji pobieranej przez Pana, jako Prezesa Zarządu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Żarach? Dziękuje z góry za odpowiedź.

pozdrawiam
Szymon Zimniewicz
Gazeta Regionalna
tel. kom. 510 230 951

Odpowiedź Koła Żarskiego

Witam, 
w odpowiedzi na Pańskie pytanie: Jest to stanowisko społeczne i nikt z Zarządu, w tym Prezes nie pobiera żadnego wynagrodzenia.

z poważaniem 
Stefan Łyskawa

Pytanie pana Szymona Zimniewicza

Dzień Dobry
Środki które Hospicjum uzyskało z tytułu kontraktu z NFZ i pieniędzmi z samorządów, wystarczą na działalność placówki w tym roku?
Zapewnione, będą niezbędne leki i opieka na wszystkie 14 łóżek do końca roku ?

Odpowiedź Koła Żarskiego

Witam,
Pieniądze będą niewystarczające i musimy zdobyć dodatkowe środki.

z poważaniem
Stefan Łyskawa