sprawozdania i komunikaty

Biuletyn Informacji Publicznej
24.07.2013
Przychody i koszty Hospicjum wg. stanu na dzień 18.06.2013 r.
 
Struktura przychodów:
- środki z 1% za okres 2009-2012 r...................................... 430.597,88
 
- rok 2009                             116.559,62
- rok 2010                               96.695,91
- rok 2011                             108.737,48
- rok 2012                             108.604,87
                     ---------------------------------------------------------
                                             430.597,88
 
- środki pozyskane w wyniku sprzedaży dukatów
z Urzędu Miasta Żary......................................................... 12.426,03
 
- darowizny osób prawnych................................................... 53.450,00
 
- darowizny od osób fizycznych,
środki przekazywane przez Parafie, szkoły, przedszkola,
środki pochodzące ze zbiórek publicznych,
loterii, festynów............................................................... 293.458,45
 
Razem.......................................................................... 789.932,36
 
 
Wydatkowano:
- wykonanie mapy do celów projektowych.............................. 1.500,00
 
- wykonanie dokumentacji projektowej
budowy Hospicjum ........................................................... 46.360,00
 
- wykonanie projektu przyłączy wod-kan
do budynku Hospicjum........................................................ 3.050,00
 
- zapłata dla firmy JAN- Bud za roboty
wg faktury Nr 223)SP)2010 z 30.08.2010........................ 503.880,58
 
 07.09.2010     zł.    280.000,00
 15.10.2010     zł       23.880,58
 14.12.2010     zł       10.000,00
 28.12.2010     zł       10.000,00
 20.01.2011     zł       25.000,00
 16.02.2011     zł       10.000,00
 27.06.2011     zł       30.000,00
 07.09.2011     zł     115.000,00
 
 - zapłata częsciowa dla firmy JAN-BUD za roboty
wg faktury Nr 229)SP)2012 z dnia 29.05.2012
na kwotę zł...................................................................... 379.964,44
 
    20.06.2012     zł.      40.000,00
    13.08.2012     zl       50.000,00
    10.12.2012     zł.      89.964,44
    18.06.2013     zł.      20.000,00
                           --------------------------
          Razem             199.964,44
  
   Do zapłaty              180.000,00
 
 - koszty związane z organizacją zbiórek, festynów
związanych z budową Hospicjum
(za cały okres budowy)..................................................... 28.990.06
 
Razem.......................................................................... 783.745,08
 
 
 do wydatkowania pozostało................................................... 6.187,28
 zobowiązania do zapłaty..................................................... 180.000,00