sprawozdania i komunikaty

Biuletyn Informacji Publicznej
04.11.2015
 PODZIĘKOWANIE

Wszystkim darczyńcom, którzy przekazali na rzecz Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 1 % podatku dochodowego za rok 2014 składamy SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

 Na nasze konto wpłynęło łącznie 65 168,90 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na działalność statutową, w tym na utrzymanie Hospicjum w Żarach i prowadzenie Domu Samotnej Matki.

Dziękujemy za życzliwość i wspieranie nas w naszej misji pomagania chorym i ubogim.Przekazanie przez Państwa 1 % podatku traktujemy jako szczególny Dar Serca dla prowadzonych przez nas dzieł.Dzięki Wam możemy robić to dalej.

Dziękujemy!!!