aktualności i wydarzenia

Biuletyn Informacji Publicznej
01.05.2016
Takie cegiełki rozprowadzaliśmy już od 2009 roku. Była to jedna z form zbierania środków na budowę naszego Hospicjum. Każda cegiełka była ponumerowana i opatrzona pieczęciami i podpisem naszego nieodżałowanego ks. kan. Zygmunta Czepirskiego. Wszystkim, którzy przez lata budowy i niemal rok działalności wsparli Hospicjum św. Brata Alberta finansowo, ale również poprzez pełną poświęcenia pracę społeczną i wolontaryjną oraz rzetelną pracę zawodową, modlitwę i dobre słowo - serdecznie dziękujemy!!!