Dom Samotnej Matki

Biuletyn Informacji Publicznej
07.08.2015
 

DOM SAMOTNEJ MATKI W ŻARACH

ul. św. Brata Alberta 4  68-200 Żary
tel. 68 374 39 58.
KIEROWNIK DOMU: Dorota Ławniczak              

 

Kontaktować można się najlepiej w godz. od 8.00 do 22.00, a w przypadkach nagłych także w nocy:
- telefonicznie  68 374 39 58
- osobiście w siedzibie DSM, ul. św. Brata Alberta 4

 

Wskazane jest, aby osoby ubiegające się o przyjęcie do DSM miały ze sobą:
- dowód osobisty (kobiety nieletnie - akt urodzenia)
- książeczkę zdrowia (dla dzieci także)
- zaświadczenie lub kartę ciąży (o ile jest ciężarna)
- skierowanie (o ile kieruje inna instytucja)