Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej
10.12.2017
8 grudnia 2017 r. na świetlicy Albertynka w budynku Hospicjum, dziękowaliśmy wszystkim wolontariuszom, którzy wspierają dzieła naszego Koła: Hospicjum św. Brata Alberta, Dom Samotnej Matki oraz osoby ubogie, dla których organizujemy zbiórki żywności. Nie sposób wszystkich wymienić, tak wielu wolontariuszy nasz wspomaga. JESZCZE RAZ SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!