Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej
16.06.2017
Dziś druga rocznica śmierci śp. ks. kan. Zygmunta Czepirskiego, budowniczego naszego Hospicjum św. Brata Alberta. PAMIĘTAMY!!!