Aktualności

Biuletyn Informacji Publicznej
10.05.2017
Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta ogłasza nabór na stanowisko pracy: pracownik biurowy w Hospicjum św. Brata Alberta

Wymiar czasu pracy: 0,75 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas zastępstwa lub umowa zlecenie

Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2017 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Hospicjum św. Brata Alberta, ul. Pszenna 2 w Żarach, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: pracownik biurowy w Hospicjum św. Brata Alberta”, w terminie do dnia 19.05.2017 r. do godz. 15.00.

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

Wymagania:

1.  Wykształcenie co najmniej średnie

2.  Biegła umiejętność obsługi komputera, Internetu i programów Word i Excel, mile widziana umiejętność obsługi pozostałych programów pakietu Office, programów graficznych, itp.

3.   Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

4.   Komunikatywność, solidność, dokładność, wysoka kultura osobista, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność współpracy z innymi pracownikami, łatwość w uczeniu się nowych umiejętności.

5.   Mile widziane doświadczenie praktyczne z procesów administracyjno – biurowych.

 6.   Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy społecznej i wolontaryjnej.
 

Zakres zadań na stanowisku:

1. Organizacja pracy i obsługa sekretariatu Hospicjum.
2. Obsługa interesantów.
3. Przygotowywanie pism, umów i innych dokumentów.
4. Wyszukiwanie informacji i przygotowywanie ewidencji, rejestrów, zestawień, sprawozdań, itp.
5. Prowadzenie ewidencji, w tym materiałów i wyposażenia.
6. Organizacja zaopatrzenia w materiały i sprzęt.
7. Prowadzenie dokumentacji kadrowej, rozliczanie czasu pracy personelu – współpraca z biurem rachunkowym.
8. Rozliczanie dotacji.
9. Współdziałanie i obsługa administracyjna innych stanowisk pracy oraz Wolontariatu.
10. Prowadzenie depozytu dla Hospicjum.
11. Inne zadania administracyjno-biurowe niezbędne do prawidłowej pracy Hospicjum.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Curriculum Vitae
2  List Motywacyjny
3. Podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.”

Ewentualne pytania prosimy przesyłać na e-mail: hospicjum.zary@gmail.com